19-01-2024 Jaarvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 januari 2023 in De Eendrachtshoeve te Zuid Beijerland

Geachte leden,

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 januari 2023. U bent als lid (of donateur) met partner en kinderen van harte welkom.

Aanvang:      20.00 uur

Zaal open:    19.30 uur

Locatie:          De Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, 3284 Zuid Beijerland

Bij deze uitnodiging ontvangt u ook de factuur voor de contributie  2024. U kunt dit bedrag vooraf overmaken op reknr. NL40 INGB 0003 9299 34   T.n.v. De Menners ovv uw adres en contributie 2024, of contant betalen bij binnenkomst op 19 januari. Graag gepast betalen

. Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen en uitgaande stukken
 3. Notulen jaarvergadering 20 januari 2023
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascontrolecommissie Marcel Ruijgrok en Ben Knijnenburg
 6. Benoeming nieuwe leden t.b.v. kascontrolecommissie

1 nieuw lid

1 reserve lid

 • Jaarverslag secretaris
 • Bestuursverkiezing

Volgens rooster:

 • Pieter Brand, Francien Huizer en Cees Reedijk zijn aftredend en herkiesbaar.

Tegenkandidaten voor voornoemde herverkiezingskandidaten kunnen worden gesteld d.m.v. een door minimaal 10 leden ondertekend schriftelijk bericht, welke uiterlijk één week voor de genoemde  vergadering door de secretaris moet zijn ontvangen (artikel 20 van de statuten)

 •  Vaststelling contributie voor het jaar 2025
 •  Rondvraag
 •  Sluiting

Pauze

Gezellige avond

De muziek na afloop van de vergadering, tijdens de gezellige avond, wordt verzorgd door DJ Hendrik.

We bieden bij binnenkomst iedereen koffie of thee aan. Na de vergadering wordt een buffet aangeboden, dit wordt betaald door “De Menners”. De gebruikte consumpties tijdens en na het buffet zijn voor eigen rekening en reken je zelf af aan de bar.

Nieuw dit jaar is dat we graag willen dat je je aanmeldt voor de jaarvergadering. De laatste jaren mogen we ons verblijden met een groot aantal aanwezigen tijdens de jaarvergadering. Dit vinden we super fijn. Hiermee zijn wel de kosten voor deze avond gestegen en willen we gerichter kunnen reserveren bij de Eendrachtshoeve.

Graag het aantal personen waarmee je op de vergadering aanwezig bent aanmelden voor dinsdag 16 januari 2024. Heb je je aangemeld maar kun je toch niet aanwezig zijn, meld je dan voor dinsdag 16 januari af. Bij afmelden na 16 januari zijn we genoodzaakt de kosten van het gereserveerde buffet bij je in rekening te brengen a € 27,50 pp.

Francien Huizer, Secretaris

secretariaat@demenners.nl