Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.demenners.nl) gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Vereniging Aangespannen Paarden en Pony´s "de Menners" gevestigd te Klaaswaal, hierna te noemen "de Menners" en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Het bestuur van "de Menners" kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door "de Menners" geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.
De website (www.demenners.nl) is eigendom van "de Menners". Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan "de Menners" of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan "de Menners". De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van "de Menners" worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan "de Menners" worden beheerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van "de Menners" van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites beheren.

Privacy
Menvereniging "de Menners" respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door "de Menners" tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld is hoofdzakelijk gericht op het beantwoorden van vragen van bezoekers betreffende onze vereniging en haar activiteiten.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

  • Hoe vaak u deze website bezoekt
  • Welke pagina's op deze website u bezoekt
  • Of u deze website al eerder heeft bezocht
  • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
  • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen

Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat "de Menners" niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website.

Toegang
Het bestuur van "de Menners" behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
Het bestuur van "de Menners" behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Bestuur Vereniging Aangespannen Paarden en Pony´s "de Menners"

Login Form