Privacy Policy - "De Menners"

Home » Privacy Policy
Wij slaan uw adresgegevens en emailadres op ten behoeve van onze leden- en donateursadministratie. Wij willen u informeren over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Onderstaand ziet u ons privacyprotocol. Wij gaan er tevens vanuit dat u instemt met gebruik van foto’s van activiteiten (waarop u eventueel te zien bent) voor promotionele activiteiten voor onze vereniging.

Privacyprotocol De Menners

 1. Het bestuur van de Vereniging van Aangespannen Paarden en Pony’s De Menners is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

  

 1. Alleen de volgende persoonsgegevens worden in een bestand bewaard:

 Leden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres

 Doel:

 • Toezenden verzoek tot betaling
 • Gebruik in verband met verzekering en veiligheid/calamiteit

 • Uitnodigen voor activiteiten via email/post

 • Toezenden nieuwsbrief.

 Donateurs: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres

 Doel:

 • Toezenden verzoek tot betaling
 • Uitnodigen voor activiteiten via email/post

 • Toezenden nieuwsbrief.

 Vrijwilligers (o.a. helpen bij activiteiten): naam, e-mailadres

 Doel:

 •  Toezenden nieuwsbrief.

 Adverteerders/sponsoren: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres

 Doel:

 • Toezenden verzoek tot betaling
 • Uitnodigen voor activiteiten via email/post

 • Toezenden nieuwsbrief.

 Naast de bovengenoemde gegevens worden als bijzondere persoonsgegevens bewaard:

 •  Foto’s gebruikt voor PR -doeleinden

 

 1. Bij inschrijving van nieuwe leden, vrijwilligers en donateurs, worden de personen geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard en het doel daarvan en voor het gebruik van de gegevens toestemming gevraagd

   

 2. Een ieder kan een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur om

 ●inzicht in de eigen persoonlijke gegevens;

 ●de eigen persoonlijke gegevens te wijzigen;

 ●om de eigen persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

  

 1. De persoonlijke gegevens worden maximaal 3 maanden bewaard nadat de betrokkene heeft aangegeven geen lid, donateur of vrijwilliger meer te willen zijn.

 

 1. De volgende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien:

   

 ●Inzage in de gegevens is enkel toegankelijk voor bestuursleden van de vereniging;

 ●Geen van deze gegevens zal zonder toestemming van bestuursleden aan externe partijen worden vertrekt

 ●Bij verzending van de nieuwsbrief en mailings zal in principe gebruik gemaakt worden van de BCC

 ●op ieder gewenst moment kunt u zich uitschrijven door een email te sturen naar secretariaat@demenners.nl

 

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor om het binnen 72 uur na ontdekking melden van datalekken bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen over onze vereniging?

We hopen dat u alle informatie kan vinden.
Heeft u op of aanmerkingen, laat het ons weten.